Privacy Statement

Bootverhuur.nl respecteert de privacy van adverteerder en verklaart dat persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld. Bootverhuur.nl zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijke voorschriften daartoe verplichten.

Niet persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeŽn, die door adverteerder naar Bootverhuur.nl worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder toestemming en zonder financiŽle vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt adverteerder hiermee in.

De inhoud van een advertentie zal worden gebruikt om de website bootverhuur.nl te laten functioneren. Tevens zal de inhoud van een advertentie op andere websites kunnen worden geplaatst, die in verbinding staan met bootverhuur.nl. Dit uitsluitend ter bevordering en ondersteuning om het in de advertentie beoogde doel te realiseren. Dat wil zeggen, verhuur van  vaarobjecten worden aangeboden, en tevens kunnen jachthavens, restaurants, en accommodaties worden aangeboden om te eten en / of te overnachten.